Thủ tục mua hàng giao nhận
 Thủ tục mua hàng và giao nhận được xây dựng theo phương châm: Công khai, minh bạch, giản tiện nhất và an toàn tiền, hàng cho khách hàng.

Các Nhà phân phối đã ký kết hợp đồng tiêu thụ với Công ty, khi tiến hành thủ tục mua hàng, cần có các giấy tờ sau:

  • Văn bản đăng ký mua, nhận hàng trong tháng. Trên cơ sở điều kiện sản xuất và tình hình thị trường, lãnh đạo công ty hoặc người được ủy quyền sẽ tiếp nhận và thỏa thuận.
  • Giấy giới thiệu liên hệ mua, nhận hàng hợp lệ.

        Nhà phân phối nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch. Khi đã có xác nhận của phòng Tài vụ Công ty về số tiền đã nộp, XN Tiêu thụ và Dịch vụ tiến hành viết hóa đơn bán hàng cho Nhà phân phối với khối lượng tương ứng với số tiền đã nộp (đối với Công ty được chậm trả thì thực hiện theo hợp đồng đã ký). Trưởng Trung tâm tiêu thụ và lãnh đạo phòng tài vụ ký hóa đơn bán hàng, giao cho khách hàng để khách hàng vào khu vực  máng xuất hàng nhận hàng (Các khâu thủ tục viết hóa đơn do bộ phận viết phiếu thực hiện hoàn chỉnh, khách hàng không phải làm bất cứ việc gì).

Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh