Giá sản phẩm

Giá bán quy định theo thời điểm, cho từng tuyến vận tải, trong khung giá do Tổng công ty xi măng Việt Nam quy định, bao gồm:

    • Giá bán cho nhà phân phối nhận và vận chuyển bằng ô tô
  • Giá bán cho nhà phân phối nhận và vận chuyển đường thủy và đường sắt.

- Giá bán cuối nguồn được tính toán và quy định theo nguyên tắc cộng tới  đủ các chi phí bán hàng. Thời điểm 01/7/2007 Công ty chưa quy định theo giá này.
- Giá bán lẻ cho người tiêu dùng do nhà Phân phối thỏa thuận với người sử dụng theo hưóng: xã hội hóa khâu lưu thông, do quan hệ cung cầu của xã hội tự điều tiết.
- Tại thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu, đại lý bán cho người tiêu dùng theo giá quy định của nhà sản xuất.

Giá bán Clinker: Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch quy định tùy theo từng thời điểm và điều kiện lúc bán, và theo sự thỏa thuận của nhà sản xuất với khách hàng.
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh