Câu hỏi
Cho tôi hỏi Xi măng đạt chất lượng thì có chỉ tiêu thế nào? cho biết bảng quy định về chỉ tiêu đó?
Trả lời

Xi măng đạt chất lượng là xi măng đạt theo yêu cầu của các chỉ tiêu trong TCVN quy định cụ thể là như sau:

Các chỉ tiêu

Giá trị

PCB30

PCB40

1 - Giới hạn bền khi nén, N/mm2 , min

          - Sau 3 ngày đêm

          - Sau 28 ngày đêm

 

14

30

 

18

40

2 - Thời gian ninh kết :

          - Bắt đầu , phút , min

          - Kết thúc , giờ , max

 

45

10

3 - Độ nghiền mịn :

          - Lượng sót sàng 0,08 mm , % , max

          - Bề mặt riêng Blaine, cm2/g , min

 

12

2.700

4 - Độ ổn định thể tích ( độ nở Le Chartelier ), mm, max

10

5 - Hàm lượng SO3 , % , max

3,5

Câu hỏi khác
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh