Câu hỏi
Tôi thấy nhiều người nói về Cường độ (mác) bê tông mà tôi không hiểu, xin hỏi Cường độ (mác) bê tông để ứng dụng vào các hạng mục công trình như thế nào?
Trả lời
 Là khả năng chịu nén của mẫu bê tông, mẫu để đo cường độ có kích thước 150x150x150mm, được thực hiện theo điều kiện tiêu chuẩn trong thời gian 28 ngày. Trong kết cấu xây dựng, bê tông chịu nhiều tác động khác nhau: chịu nén, uốn, kéo... trong đó chịu nén là ưu thế lớn nhất của bê tông. Do đó thường lấy cường độ chịu nén là chỉ tiêu đặc trưng để đánh giá chất lượng bê tông.
Mác bê tông được phân loại từ: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 và 600.
    Mỗi công trình xây dựng đều phải được tính toán để xác định chọn mác bê tông cho phù hợp.

   Thí dụ:

  • Móng, trần nhà phổ thông cần mác bê tông: 200 – 250.
  • Nhà cao tầng: 300-350.
  • Silô, bể chứa lớn: 350 – 400.
  • Móng trụ cầu: 350 trở nên.
Câu hỏi khác
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh