Câu hỏi
Sự khác nhau giữa xi măng PCB 30, PCB 40?
Trả lời

Xi măng PCB 30, PCB 40 đều là xi măng pooc lăng hỗn hợp về cơ bản chúng giống nhau tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại xi măng này là giới hạn cường độ chịu nén sau 3 ngày tuổi và 28 ngày tuổi theo TCVN 6260 : 1997.

                             + Xi măng PCB 30 :  Sau 3 ngày ³ 14 N/mm2

                                                              Sau 28 ngày  ³ 30 N/mm
                            
+ Xi măng PCB 40 :  Sau 3 ngày    ³ 18 N/mm2

                                                  Sau 28 ngày  ³ 40 N/mm2
Câu hỏi khác
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh