Câu hỏi
Tôi biết rằng xi măng Pooclăng là một hỗn hợp được nghiền min, vậy hỗn hợp này có Công thức hoá học không? các thành phần hoá học cấu tạo lên nó là gi? các tài liệu tham khảo về hỗn hợp này?
Trả lời
Xi măng Pooclăng không có công thức hoá học, cấu tạo nó là hỗn hợp nghiền mịn của Clanhke, Thạch Cao, Phụ gia (có thể có). Tuỳ theo tỷ lệ phụ gia nghiền mà thành phần của các oxit trong xi măng Pooclăng thay đổi trong khoảng sau:

 Thành phần hoá học :

Các ôxit chính gồm: CaO, SiO2 , Fe2O3, Al2O3 chiếm từ 95 ¸ 97%, còn lại từ 3¸5%  là các ôxit khác ( Na2O , K2O , MgO, Mn2O3, SO3, TiO2 ).

Ximăng pooclăng thường các ôxit nằm trong giới hạn :

-         CaO = 63 ¸ 67 %.

-         SiO2 = 21 ¸ 24 %.

-         Al2O3 = 4 ¸7 %.

-         Fe2O3 = 2.5¸ 4 %.

-         R2O < 1.5 %.

-         TiO2 < 5%.

-         MnO2 < 1.5%.

-         MgO £ 5% .

-         SO3 : 2,5%

 

Các tài liệu tham khảo:

-         PGS, PTS Bùi Văn Chén     Kỹ thuật sản xi măng pooclăng và các chất kết dính.

-         Các sách về vật liệu xây dựng.

Câu hỏi khác
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh