Câu hỏi
Tôi muốn hỏi về Quy trình kiểm tra chất lượng và các tiêu chuẩn cơ lý ấn định chất lượng xi măng hiện nay ở Công ty được thực hiện như thế nào ?
Trả lời

Tôi muốn hỏi về Quy trình kiểm tra chất lượng và các tiêu chuẩn cơ lý ấn định chất lượng xi măng hiện nay ở Công ty được thực hiện như thế nào ?
          Quy trình kiểm tra chất lượng tuân thủ theo đúng các quy định của TCVN, các quy định của TCCS do Công ty xây dựng đồng thời tuân thủ các quy trình của quản lý chất lượng ISO 9001: 2000. Phòng Thí nghiệm – KCS có chức năng kiểm tra chất lượng nguyên nhiên liệu nhập, chất lượng nguyên liệu tại các mỏ, chất lượng nguyên liệu trên dây chuyền, chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm trước khi xuất xưởng.

          Các tiêu chuẩn ấn định cơ lý ấn định chất lượng xi măng

  TCVN 6016-1995  tiêu chuẩn xác định độ bền

  TCVN 4030 : 2003 tiêu chuẩn xác định độ mịn

  TCVN 6017-1995 tiêu chuẩn xác định thời gian đông kết và độ ổn định
Câu hỏi khác
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh