Câu hỏi
Tôi đang dùng xi vicem hoàng thạch.đổ bi rộng1m cao 500 giày 40 kg có sat.bao nhiêu xi và vật liệu đề đảm bảo an toàn khi di chuyển lên xe
Trả lời
Câu hỏi khác
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh