Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2017
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2017.
Báo cáo Tài chính của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch (Phụ lục 10)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2016
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2016
Ngày 21/4, tại Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch, Đoàn thanh niên Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty xi măng Hoàng Thạch lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, Đoàn thanh niên Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch lại triển khai các hoạt động chỉnh trang, tạo màu sắc, không khí vui xuân quanh khu vực làm việc của Công ty.
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh