Căn cứ quyết định số 1381/XMHT-VT&CCƯ ngày 23/4/2019 v/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp tấm lót các loại"
Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xin thông báo đơn hàng “Cung cấp van K1V05” được gia hạn thời gian chào hàng như sau:
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Bê tông chịu nhiệt", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 25/04/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Căn cứ theo thông báo mời thầu ngày 05/04/19, Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua vật tư công nghệ thông tin năm 2019 thời gian đóng thầu là 10h ngày 17/04/2019, thời điểm mở thầu là 10h15' ngày 17/04/2019. Do chưa có đủ số lượng nhà thầu tham dự nên Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch thông báo gia hạn thời điểm đóng, mở thầu như sau:
Căn cứ QĐ số 1272/XMHT-VY&CCƯ ngày 16/04/2019 v/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói"Cung cấp con lăn các loại)
Gia hạn thời gian nộp chào giá đơn hàng (Đồng phục văn phòng)
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Bê tông chịu nhiệt", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 18/04/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"01 cái van K1V05", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của NCC) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 18/04/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời chào giá.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Phụ tùng máy xúc Volvo", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 11/04/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"gạch cao nhôm và vữa xây cao nhôm", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 11/04/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh