Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua giấy kraft lót ngoài cho sản xuất vỏ bao xi măng, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), hồ sơ năng lực về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 21/12/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua giấy kraft lót ngoài cho sản xuất vỏ bao xi măng, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), hồ sơ năng lực về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 21/12/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Vỏ bao đựng xi măng" cho trạm nghiền tại Quy Nhơn, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 14/12/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Búa đập đá vôi PP2533", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 17/12/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong HSMT, sau khi xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Dầu FO-1%S (dầu có gốc tự nhiên, không phải dầu tái chế) phục vụ sản xuất năm 2019, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 12/12/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"hộp giảm tốc cho Z2A01", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng chào giá gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 10/12/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.
Căn cứ theo thông báo mời thầu ngày 21/11/2018, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua "xỉ hạt lò cao" làm phụ gia xi măng; thời gian đóng thầu là 10h ngày 30/11/2018, thời điểm mở thầu là 10h15' ngày 30/11/2018. Do chưa có đủ số lượng nhà thầu tham dự nên Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch thông báo gia hạn thời điểm đóng-mở thầu như sau:
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm đất giàu sắt năm 2019 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 05/12/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua"hạt nhựa tạo sợi PP cho sản xuất vỏ bao xi măng", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng chào giá gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp)... về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 23/11/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh