Thông báo mời chào giá cạnh tranh (Đất giàu sắt) (21/06/2016 11:14:00 SA)
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm Đất giàu sắt năm 2016 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2015 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 01/7/2016 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.

Thông báo mời chào giá cạnh tranh:

Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm Đất giàu sắt năm 2016 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2015 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 01/7/2016 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.

 

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0320.3821.092          

FAX: 0320.3821.098

Email: nguyenduycanhkm@gmail.com

Hotline: 0904.281.559