Thông báo gia hạn thời gian đấu thầu (xỉ hạt lò cao) (03/12/2018 1:51:57 CH)
Căn cứ theo thông báo mời thầu ngày 21/11/2018, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua "xỉ hạt lò cao" làm phụ gia xi măng; thời gian đóng thầu là 10h ngày 30/11/2018, thời điểm mở thầu là 10h15' ngày 30/11/2018. Do chưa có đủ số lượng nhà thầu tham dự nên Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch thông báo gia hạn thời điểm đóng-mở thầu như sau:

Thông báo gia hạn thời gian đấu thầu:

Căn cứ theo thông báo mời thầu ngày 21/11/2018, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua "xỉ hạt lò cao" làm phụ gia xi măng; thời gian đóng thầu là 10h ngày 30/11/2018, thời điểm mở thầu là 10h15' ngày 30/11/2018. Do chưa có đủ số lượng nhà thầu tham dự nên Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch thông báo gia hạn thời điểm đóng-mở thầu như sau:

Thời gian đóng thầu: 10h00' ngày 05/12/2018

Thời gian mở thầu: 10h10' ngày 05/12/2018

 

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.3521.536          FAX: 0220.3821.098

Email: tuanvudinhxmht@gmail.com

Hotline: 0904.007.818