Chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ Logistics cho xi măng đóng bao Jumbo từ Hoàng Thạch đến tàu xuất khẩu tại Cảng Hòn Gai hoặc Cảng Cẩm Phả (19/12/2018 3:45:00 CH)
V/v mời chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ Logistics cho xi măng đóng bao Jumbo từ Hoàng Thạch đến tàu xuất khẩu tại Cảng Hòn Gai hoặc Cảng Cẩm Phả
V/v mời chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ Logistics cho xi măng đóng bao Jumbo từ Hoàng Thạch đến tàu xuất khẩu tại Cảng Hòn Gai hoặc Cảng Cẩm Phả (Xem chi tiết !)