Thông báo mời chào hàng (than cám tương đương 4a.1) (14/01/2019 10:42:00 SA)
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua Than cám tương đương 4a.1.Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực gửi bản chụp Đăng kí kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định phê duyệt quy hoạch kinh doanh chế biến than của cấp có thẩm quyền, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 18/01/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi đơn hàng.

Thông báo mời chào hàng:

Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua Than cám tương đương 4a.1.Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực gửi bản chụp Đăng kí kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định phê duyệt quy hoạch kinh doanh chế biến than của cấp có thẩm quyền, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 18/01/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi đơn hàng.

Thời điểm hết hạn nộp chào giá là ngày 21/01/2019.

 

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.3521.536          FAX: 0220.3821.098

Email: tuanvudinhxmht@gmail.com

Hotline: 0904.007.818