Thông báo chào hàng cạnh tranh (02 van K1V05) (01/02/2019 2:47:00 CH)
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"02 cái van K1V05", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 15/02/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét.
Thông báo chào hàng cạnh tranh:
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"02 cái van K1V05", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 15/02/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét.
Thời gian hết hạn nộp bản chào là 16h30' ngày 18/02/2019
 
Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:
Phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.
Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.
ĐT: 0220.3521.536          FAX: 0220.3821.098
Email:tuanvudinhxmht@gmail.com
Hotline: 0904.007.818