Thông báo gia hạn mời thầu (Con lăn các loại) (01/02/2019 2:51:00 CH)
Căn cứ thông báo mời thầu, (HSMT) phát hành ngày 22/01/2019 của Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch v/v mời thầu gói thầu"Cung cấp con lăn các loại)
Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xin thông báo:
1. Gia hạn thời gian phát hành HSMT nêu trên đến 14h00' ngày 14/02/2019
2. Thời điểm đóng thầu: 14h00' ngày 14/02/2019
3. Thời điểm mở thầu: 14h10' ngày 14/02/2019
Các thông tin khác không thay đổi, giữ nguyên như HSMT đã phát hành ngày 22/01/2019
Đề nghị quý nhà thầu xem xét khả năng & tiếp tục gửi HSĐT về P.VT&CCƯ - Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch, chậm nhất 14h00' ngày 14/02/2019.
Đối với các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (nếu có), đề nghị quý nhà thầu căn cứ các nội dung nêu trên để gia hạn, sửa đổi hiệu lực & các vấn đề khác liên quan...phù hợp với thông báo gia hạn này.
Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:
Phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.
Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.
ĐT: 0220.3521.536          FAX: 0220.3821.098
Email: tuanvudinhxmht@gmail.com
Hotline: 0904.007.818