Kết quả chào hàng cạnh tranh (than cám nhập khẩu) (11/03/2019 2:01:15 CH)
Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định đơn hàng cung cấp than nhập khẩu xuất xứ từ Úc số 80/BC-TĐ ngày 05/3/2019 đã được Tổng giám đốc Cty phê duyệt.
 Kết quả chào hàng cạnh tranh, đơn hàng "cung cấp than cám nhập khẩu"
- Nhà cung cấp được lựa chọn: Liên danh: Công ty CP TM&DV Năng lượng Toàn Cầu & Tổng Cty Vật liệu xây dựng số 1.
- Tổng giá trị ký hợp đồng: 65.395.000.000 VNĐ(đã bao gồm VAT 10%, giao hàng tại cảng Hoàng Thạch)
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 03/2019