Kết quả đấu thầu gói (tro bay nhiệt điện) (13/03/2019 2:00:00 CH)
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong HSMT, sau khi xem xét đánh giá HSDT của các nhà thầu, Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:
1-Tên nhà thầu trúng thầu: Cty Cổ phần Đức Việt 568
2-Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Tro bay nhiệt điện
- Tổng trị giá trúng thầu: 17.050.000.000 đồng (Mười bẩy tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng).
-Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Khối lượng hàng giao hàng tháng theo nhu cầu sản xuất thực tế của Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch.