Kết quả đấu thầu (cung cấp thép tấm chịu mài mòn, thép inox) (14/03/2019 3:57:35 CH)
Căn cứ QĐ số 81/XMHT-QĐ ngày 14/03/2019 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp tấm lót cho máy nghiền xi măng Z1
Kết quả đấu thầu gói thầu: cung cấp thép tấm chịu mài mòn, thép inox.
Đơn vị trúng thầu: Cty TNHH Đầu tư thương mại Gia Anh.
Giá trúng thầu: 1.916.624.002 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
Thời gian thực hiện gói thầu: từ tháng 03/2019