Thông báo mời chào giá cạnh tranh (hạt nhựa tạo sợi PP,) (19/03/2019 4:35:00 CH)
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua"Hạt nhựa tạo sợi PP cho sản xuất vỏ bao xi măng", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng chào giá gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp)... về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 25/03/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.

Thông báo mời chào giá cạnh tranh:

Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua"Hạt nhựa tạo sợi PP cho sản xuất vỏ bao xi măng", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng chào giá gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp)... về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 25/03/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.

Thời gian đóng hồ sơ: 10h00' ngày 26/03/2019

Thời gian mở chào giá: 10h15' ngày 26/03/2019

 

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.3521.536          FAX: 0220.3821.098

Email: vuhung308@gmail.com

Hotline: 0989.400.666