Thông báo mời thầu (tấm lót các loại,) (20/03/2019 3:27:49 CH)
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Tấm lót các loại", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 27/03/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Thông báo mời thầu:

Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Tấm lót các loại", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 27/03/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.

Thời điểm đóng thầu: 14h00' ngày 29/03/2019

Thời điểm mở thầu: 14h10' ngày 29/03/2019

 

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.3521.536          FAX: 0220.3821.098

Email: tuanvudinhxmht@gmail.com

Hotline: 0904.007.818