Kết quả đấu thầu (cung cấp phụ tùng xích gầu xiên vận chuyển clinker) (21/03/2019 9:26:37 SA)
Căn cứ QĐ 866/XMHT-VT&CCU ngày 20/03/2019 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói: Cung cấp phụ tùng xích gầu xiên vận chuyển clinker
 Kết quả đấu thầu gói thầu: cung cấp phụ tùng xích gầu xiên vận chuyển clinker.
Đơn vị trúng thầu: Cty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh.
Giá trúng thầu: 2.145.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
Thời gian thực hiện gói thầu: trước ngày 12/5/2019