Kết quả gói thầu (đá Silic) (22/03/2019 9:25:00 SA)
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong HSMT, sau khi xem xét đánh giá HSDT các nhà thầu, Cty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả:
1-Tên nhà thầu trúng thầu: Cty TNHH Hưng Tú
2-Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Đá Silic ( có nguồn gốc từ núi Qùy Khê)
- Tổng trị giá trúng thầu: 13.860.000.000 đồng (Mười ba tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng).
-Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Khối lượng hàng giao hàng tháng theo nhu cầu sản xuất thực tế của Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch.