Gia hạn thời gian nộp chào giá đơn hàng (Đồng phục văn phòng) (16/04/2019 10:40:59 SA)
Gia hạn thời gian nộp chào giá đơn hàng (Đồng phục văn phòng)

Gia hạn thời gian nộp chào giá đơn hàng: Đồng phục văn phòng đến 10h ngày 18/4/2019

Thời điểm đóng thầu: 10h00' ngày 18/04/2019

Thời điểm mở thầu: 10h15' ngày 18/04/2019

 

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.3521.536          FAX: 0220.3821.098

Email: tuanvudinhxmht@gmail.com

Hotline: 0904.007.818