Thông báo gia hạn thời gian đấu thầu(mua vật tư CNTT) (17/04/2019 4:10:46 CH)
Căn cứ theo thông báo mời thầu ngày 05/04/19, Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua vật tư công nghệ thông tin năm 2019 thời gian đóng thầu là 10h ngày 17/04/2019, thời điểm mở thầu là 10h15' ngày 17/04/2019. Do chưa có đủ số lượng nhà thầu tham dự nên Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch thông báo gia hạn thời điểm đóng, mở thầu như sau:
Thông báo gia hạn thời gian đấu thầu:
Căn cứ theo thông báo mời thầu ngày 05/04/19, Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua vật tư công nghệ thông tin năm 2019 thời gian đóng thầu là 10h ngày 17/04/2019, thời điểm mở thầu là 10h15' ngày 17/04/2019. Do chưa có đủ số lượng nhà thầu tham dự nên Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch thông báo gia hạn thời điểm đóng, mở thầu như sau:
Thời gian đóng thầu: 10h00' ngày 22/04/19
Thời gian mở thầu:
10h15' ngày 22/04/19
 
Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:
Phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.
Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.
ĐT: 0220.3521.536          FAX: 0220.3821.098
Email: vuhung308@gmail.com
Hotline: 0989.400.666