Thông báo mời chào hàng (than cám nhập khẩu) (26/04/2019 5:24:38 CH)
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Than cám nhập khẩu", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của NCC) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 02/05/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi đơn hàng.
Thông báo mời chào hàng:

Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Than cám nhập khẩu", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của  NCC) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 02/05/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi đơn hàng.

Thời điểm đóng HSCG: 14h00' ngày 03/05/2019

Thời điểm mở HSCG: 14h10' ngày 03/05/2019

 

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.3521.536          FAX: 0220.3821.098

Email: tuanvudinhxmht@gmail.com

Hotline: 0904.007.818