Kết quả đấu thầu (cung cấp xít than năm 2019) (08/05/2019 2:06:22 CH)
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong HSMT, sau khi xem xét đánh giá HSDT của các đơn vị, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:
1.Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp xít than năm 2019.
2.Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH TM&VT Minh Đức.
3.Giá trúng thầu: 18.441.500.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT 10% & giao hàng tại kho Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch)
4.Thời hạn thực hiện hợp đồng 07 tháng kể từ khi hai bên ký hợp đồng.