Thông báo mời chào giá cạnh tranh(vật tư phục vụ sửa chữa) (31/05/2019 8:48:00 SA)
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua"vật tư phục vụ sửa chữa", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng chào giá gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp)... về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 04/06/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.
Thông báo mời chào giá cạnh tranh:
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua"vật tư phục vụ sửa chữa", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng chào giá gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp)... về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 04/06/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.
Thời gian đóng hồ sơ: 10h00' ngày 06/06/2019
Thời gian mở chào giá: 10h15' ngày 06/06/2019
Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:
Phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.
Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.
ĐT: 0220.3521.536          FAX: 0220.3821.098
Email: vuhung308@gmail.com
Hotline: 0989.400.666