Kết quả đấu thầu gói (Cung cấp nhựa tráng PP cho sản xuất vỏ bao xi măng) (05/06/2019 9:36:00 SA)
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong HSMT, sau khi xem xét đánh giá HSDT của các đơn vị, Cty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:

1-Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH XNK Dương Hồng
2-Phạm vi cung cấp & giá trúng thầu cụ thể như sau:
-Cung cấp nhựa tráng PP cho sản xuất vỏ bao xi măng.
-Tổng trị giá trúng thầu: 5.478.000.000 đồng( Năm tỷ, bốn trăm bảy tám triệu đồng)
3-Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 03 tháng kể từ khi ký hợp đồng.