Mua sắm
Thông tin kết quả đấu thầu gói "KT, BX, VC sét mỏ G7" Cập nhật lúc: 01/02/2018
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu, sau khi xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả:
1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Triệu Vương.
2. Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Khai thác, bốc xúc, vận chuyển sét mỏ G7 làm nguyên liệu xi măng năm 2018.
- Tổng số lượng: 420.000 tấn
.
- Tổng trị giá trúng thầu: 9.517.200.000 đồng (Chín tỷ, năm trăm mười bảy triệu, hai trăm nghìn đồng).


Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã:
 
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh