Mua sắm
Thông tin kết quả đấu thầu gói "Cung cấp giấy kraft lót trong" Cập nhật lúc: 12/02/2018
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu, sau khi xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả:
1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thương mại Tuấn Tài.
2. Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Cung cấp giấy kraft lót trong cho sản xuất vỏ bao xi măng.
- Tổng số lượng: 800 tấn
.
- Tổng trị giá trúng thầu: 11.792.000.000 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu đồng).


Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã:
 
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh