Mua sắm
Kết quả đấu thầu gói thầu (Cung cấp băng tải các loại) Cập nhật lúc: 07/06/2018
Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp băng tải các loại.
-Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV cao su 75.
-Tổng giá trị trúng thầu (theo phạm vi cung cấp đã điều chỉnh): 1.715.532.500 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
-Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
-Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
-Văn bản phê duyệt: Quyết định số 2144/XMHT-VT&CCƯ ngày 06/06/2018


Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã:
 
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh