Mua sắm
Kết quả đấu thầu gói (cung cấp búa đập đá vôi PP2533) Cập nhật lúc: 16/01/2019
Căn cứ quyết định số 184/XMHT-VT&CCƯ ngày 15/01/2019 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói "Cung cấp búa đập đá vôi PP2533"
Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp búa đập đá vôi PP2533.
1- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Cơ khí chế tạo số 5.
2- Phạm vi cung cấp & giá trúng thầu cụ thể như sau:
-Búa đập đá vôi PP2533.
-Tổng giá trị trúng thầu: 3.535.488.000 VNĐ (bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm ba mươi lăm triệu, bốn trăm tám mươi tám ngàn đồng).
-Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
-Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 03/2019 đến 09/2019.
-Văn bản phê duyệt: Quyết định số 184/XMHT-VT&CCƯ ngày 15/01/2019


Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã:
 
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh