Sản phẩm
Định mức cấp phối cho vữa xây đối với xi măng PCB 30 Cập nhật lúc: 18/04/2011
Khi xây dựng các công trình lớn, quan trọng việc sử dụng xi măng Hoàng Thạch tốt nhất là theo hướng dẫn của người đã được đào tạo về chuyên môn. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu một số định mức cấp phối vật liệu cho vữa xây, trát và bê tông thông thường.
Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng
Cát có mô đun độ lớn ML > 2

Loại vữa

Mác vữa

Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa

XM (kg)

Vôi cục (kg)

Cát (m3)Vữa tam hợp cát vàng

10

65,07

109,14

1,17

25

112,01

92,82

1,14

50

207,3

74,46

1,11

75

291,03

51

1,09

100

376,04

29,58

1,06

Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát mịn
Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0

Loại vữa

Mác vữa

Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa

XM (kg)

Vôi cục (kg)

Cát (m3)

 

Vữa tam hợp cát mịn

10

71,07

106,08

1,16

25

121,01

92,82

1,13

50

225,02

67,32

1,1

75

319,26

44,88

1,07

Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng
Cát có mô đun độ lớn ML >
2

Loại vữa

Mác vữa

Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa

XM (kg)

Cát (m3)

 

Vữa xi măng cát vàng

25

116,01

1,19

50

213,02

1,15

75

296,03

1,12

100

385,04

1,09

125

462,05

1,05

Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát mịn
Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0

Loại vữa

Mác vữa

Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa

XM (kg)

Cát (m3)

 

Vữa xi măng cát mịn

25

124,01

1,16

50

230,02

1,12

75

320,03

1,09

100

410,04

1,05Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã:
 
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh