Sản phẩm
Định mức cấp phối cho vữa xây đối với xi măng PCB 40 Cập nhật lúc: 18/04/2011
Tôi muốn xây với xi măng PCB 40 nhưng không biết phải trộn như thế nào, xin cho tôi biết về tỷ lệ trộn cụ thể?

Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng
Cát có mô đun độ lớn ML > 2

Loại vữa

Mác vữa

Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa

XM (kg)

Vôi cục (kg)

Cát (m3)

 

 

Vữa tam hợp cát vàng

25

86,09

84,66

1,16

50

161,02

70,38

1,14

75

223,02

57,12

1,11

100

291,03

42,84

1,09

125

357,04

29,58

1,07

Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát mịn
Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0

Loại vữa

Mác vữa

Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa

XM (kg)

Vôi cục (kg)

Cát (m3)

 

Vữa tam hợp cát mịn

25

93,1

82,62

1,15

50

173,02

65,28

1,12

75

242,02

52,02

1,1

100

317,03

36,72

1,08

Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng
Cát có mô đun độ lớn ML > 2

Loại vữa

Mác vữa

Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa

XM (kg)

Cát (m3)

 

 

Vữa xi măng cát vàng

25

88,09

1,19

50

163,02

1,16

75

227,02

1,13

100

297,02

1,11

125

361,04

1,08

Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát mịn
Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0

Loại vữa

Mác vữa

Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa

XM (kg)

Cát (m3)

 

 

Vữa xi măng cát mịn

25

96,1

1,18

50

176,02

1,14

75

247,02

1,12

100

320,03

1,09

125

389,04

1,06Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã:
 
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh