Tin công ty
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH Cập nhật lúc: 15/07/2011
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ MỤC TIÊU THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH
 I/ SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1/ Sản lượng sản phẩm sản xuất

 • Clinker :                                 1.514.637  tấn
 • Xi măng:                                1.921.226  tấn
 • Gạch chịu lửa các loại:               7.620  tấn
 • Vỏ bao xi măng các loại:   14.810.000  cái        

2/ Sản lượng sản phẩm tiêu thụ

 • Clinker :                                     287.459   tấn
 • Xi măng:                                 1.935.116   tấn
 • Gạch chịu lửa các loại:                6.091   tấn
 • Bao xi măng các loại:   14.810.000   cái        

3/ Các chỉ tiêu tài chính

 • Doanh thu            2.270,6  tỷ
 • Lợi nhuận                190,9  tỷ
 • Nộp ngân sách         97,8  tỷ

II/ MỤC TIÊU THỰC SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM

1/ Sản lượng sản phẩm sản xuất

 • Clinker :                                  1.315.500  tấn
 • Xi măng:                                 2.179.000  tấn
 • Gạch chịu lửa các loại:                4.500  tấn
 • Vỏ bao xi măng các loại:    13.190.000  cái        

2/ Sản lượng sản phẩm tiêu thụ

 • Xi măng:                                 2.165.000   tấn
 • Gạch chịu lửa các loại:               4.000    tấn
 • Vỏ bao xi măng các loại:   13.190.000    cái         

3/ Các chỉ tiêu tài chính

 • Doanh thu          2.405,3  tỷ
 • Lợi nhuận              214,7  tỷ
 • Nộp ngân sách       53,5  tỷ
 


Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã:
 
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh