Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Danh sách cửa hàng gần bạn

IOS: Vào Cài đặt -> Quyền riêng tư -> Dịch vụ định vị (Bật) -> Trang web Safari -> Khi dùng ứng dụng
(Trình duyệt khác tương tự)
Android: Vào Cài đặt -> Vị trí (Bật) -> Chrome -> Quyền -> Vị trí -> Chỉ khi dùng ứng dụng
(Trình duyệt khác tương tự)
PC-Laptop:Chrome - Ấn vào nút (!) trên đường dẫn trang web - Vị trí (bật)
Microsoft Edge - Ấn vào nút (!) trên đường dẫn trang web - Cấp quyền cho trang web này - Vị trí (Cho phép)
FireFox - Cài đặt - Riêng tư và bảo mật - Quyền hạn - Vị trí (Cho phép) - Lưu thay đổiNhà phân phốiNgười đại diệnSố điện thoạiĐịa bàn chi tiết
Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng  Tỉnh Quảng Nam
Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Lê Văn Sa (TT XM GC HV)  Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
Công ty TNHH Mính Chanh (TT XM GC HV)  Huyện Duy Sơn,Huyện Quế Sơn,Huyện Hiệp Đức,Huyện Nông Sơn - Quảng Nam
Công ty TNHH Thịnh Phú Cường (TT XM GC HV)  Tỉnh Quảng Nam;Thành phố Tam Kỳ;Huyện Núi Thành Huyện Phú Ninh;Huyện Tiên Phước Huyện Nam Trà My;Huyện Bắc Trà My
Công ty TNHH Thạnh Trang (TT XM GC HV)  Tỉnh Quảng Nam: Huyện Đại Lộc, Huyện Đông Giang, Huyện Tây Giang, Huyện Phước Sơn, Huyện Nam Giang
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Duyên Hoa (TT XM GC HV)  Huyện Thăng Bình-Tỉnh Quảng Nam