Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Danh sách cửa hàng gần bạn

IOS: Vào Cài đặt -> Quyền riêng tư -> Dịch vụ định vị (Bật) -> Trang web Safari -> Khi dùng ứng dụng
(Trình duyệt khác tương tự)
Android: Vào Cài đặt -> Vị trí (Bật) -> Chrome -> Quyền -> Vị trí -> Chỉ khi dùng ứng dụng
(Trình duyệt khác tương tự)
PC-Laptop:Chrome - Ấn vào nút (!) trên đường dẫn trang web - Vị trí (bật)
Microsoft Edge - Ấn vào nút (!) trên đường dẫn trang web - Cấp quyền cho trang web này - Vị trí (Cho phép)
FireFox - Cài đặt - Riêng tư và bảo mật - Quyền hạn - Vị trí (Cho phép) - Lưu thay đổiNhà phân phốiNgười đại diệnSố điện thoạiĐịa bàn chi tiết
Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng  Thành phố Quy Nhơn, Huyện Vân Canh, Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn - Tỉnh Bình Định
Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng  Nam Bình Định: (TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, các huyện: Tuy Phước,Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh)
Công ty TNHH Thịnh Phú Cường (TT XM GC HV)  Tỉnh Bình Định;Huyện An Lão Huyện Hoài Ân;Huyện Hoài Nhơn Huyện Phù Cát;Huyện Phù Mỹ