Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 26/03/2024 2:36:14 CH


Gói mua sắm "Cung cấp dầu mỡ bôi trơn cho sản xuất" (Số: VT20240229-01)

- Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói mua sắm “Cung cấp dầu mỡ bôi trơn cho sản xuất như sau:

- Tên Nhà cung cấp được lựa chọn theo từng Phần của gói mua sắm:

Phần

Tên nhà cung cấp

Tổng giá trị ký kết hợp đồng (VNĐ)

1

Công ty CP Dầu khí BVP.BP Anh Quốc

428.450.000

2

Công ty TNHH Công nghiệp An Đại Phát

582.504.000

3

Công ty TNHH LPK

1.128.928.000

4

Công ty TNHH Công nghệ Hồng Dương

116.898.000

 

Tổng cộng:

2.256.780.000

            (Tổng giá trị của các phần chưa bao gồm thuế GTGT).

- Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch (Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên ký hợp đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo./.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25