Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Xi măng đặc biệt

  • Xi măng chuyên dụng xây trát cao cấp MC25

Xi măng thông dụng

  • Xi măng bao PCB 30
  • Xi măng bao PCB 40
  • Xi măng rời đa dụng 40
  • Xi măng rời công nghiệp 40

Dịch vụ

  • Xuất khẩu
  • Vận tải

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25