Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Thông báo mời chào hàng

Cập nhật: 26/03/2024 2:39:28 CH


VT20240326-02

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm Gạch sa mốt xây zôn phân hủy lò HT3” theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Vật tư - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.3521536, Fax: 0220.3821098.

Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này đến 10 giờ 00 phút ngày 02/4/2024

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng:   10 giờ 00 phút ngày 02/4/2024.

Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): Trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25