Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Thông báo mời chào hàng (Số: KH 20240329)

Cập nhật: 29/03/2024 5:04:44 CH


Số: KH 20240329

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu Thuê khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá sét mỏ G7 làm nguyên liệu xi măng phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng. 
Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng KHCL - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.382.1080, Fax: 0220.3821098.
Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này đến 10 giờ 00 phút ngày  04/4/2024
Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 10 giờ 00 phút ngày  04/4/2024.
Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): 10 giờ 10 phút ngày 04/4/2024.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25