Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP XỈ HẠT LÒ CAO LÀM PHỤ GIA XI MĂNG

Cập nhật: 02/04/2024 3:58:35 CH


THEO THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG SỐ VT20240319-03

- Tên đơn vị được lựa chọn cung cấp xỉ hạt lò cao làm phụ gia xi măng: Công ty Cổ phần Đức Việt 568 với tổng giá trị chưa có thuế GTGT là 51.480.000.000 đồng.

- Địa điểm giao hàng: Tại cảng CT23 - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

- Thời gian tiến độ giao hàng: Trong vòng 09 tháng kể từ khi ký kết hợp đồng, khối lượng hàng giao hàng tháng tùy theo nhu cầu sản xuất thực tế của Bên mua.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25