Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Gia hạn thời gian nộp thư chào hàng

Cập nhật: 02/04/2024 4:39:56 CH


VT2024326-03.1

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đã đăng thông báo mời chào hàng số VT2024326-03 về việc cung cấp Gạch cao nhôm và gạch Magnesia – Spinel. Nay xin gia hạn như sau:

- Tiếp tục phát hành Thư mời chào hàng: đến trước 10 giờ 00 phút ngày 05/4/2024

- Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 10 giờ 00 phút ngày 05/4/2024

- Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): Trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng.

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Vật tư - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.3521536, Fax: 0220.3821098.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25