Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp (Số: KH 20240416)

Cập nhật: 16/04/2024 2:27:26 CH


Gói mua sắm: Thuê khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá sét mỏ G7 làm nguyên liệu xi măng Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong Thư mời chào hàng, sau khi xem xét đánh giá Thư mời chào hàng của các cung cấp, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:
1. Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Gia Hưng Quảng Ninh với tổng giá trị là 9.786.500.000 đồng, chưa bao gồm thuế GTGT.
2. Phạm vi cung cấp: Theo các quy định trong Thư mời chào hàng của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch và các cam kết nêu trong Thư chào hàng của NCC.
3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. 
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo yêu cầu thư mời chào hàng của Vicem Hoàng Thạch và Thư chào hàng NCC.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25