Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Thông báo kết quả chào hàng (Số: KH 20240419)

Cập nhật: 22/04/2024 10:18:09 SA


Số: KH 20240419

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã tham gia nộp hồ sơ chào hàng gói mua sắm dịch vụ Thuê khai thác đá vôi tại Đỉnh số 4 và Đỉnh phía Đông Nam mỏ Áng Dâu.
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong Thư mời chào hàng, sau khi xem xét đánh giá Thư mời chào hàng của các cung cấp, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:
1. Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty cổ phần Đức Việt 568 với tổng giá trị là 27.081.700.000 đồng, chưa bao gồm thuế GTGT.
2. Phạm vi cung cấp: Theo các quy định trong Thư mời chào hàng của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch và các cam kết nêu trong Thư chào hàng của NCC.
3. Hình thức hợp đồng, Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo yêu cầu thư mời chào hàng của Vicem Hoàng Thạch và Thư chào hàng NCC.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25