Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Thông báo mời chào hàng

Cập nhật: 15/05/2024 8:06:41 SA


Cung cấp hệ thống quan trắc khí thải

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm: Cung cấp hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục của công đoạn nghiền xi măng Z3 theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Ban quản lý dự án - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; ĐT: 0220 3820862; Fax: 0220 3821076; Email: qldaxm3@gmail.com.

Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này đến 10 giờ 00 phút ngày 23/5/2024.

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 10 giờ 00 phút ngày 23/5/2024.

Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): Trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25