Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP TRO BAY NHIỆT ĐIỆN LÀM PHỤ GIA XI MĂNG

Cập nhật: 15/05/2024 9:44:50 SA


Theo số thông báo mời chào hàng số VT20240117-01-01 ngày 04/4/2024 và gia hạn ngày 11/4/2024

- Tên đơn vị được lựa chọn cung cấp tro bay nhiệt điện làm phụ gia xi măng: Liên danh Công ty Cổ phần Đức Việt 568Công ty TNHH Phát triển thương mại và Xuất nhập khẩu Thành Đạt (Liên danh Đức Việt 568 - Thành Đạt) với tổng giá trị chưa có thuế GTGT là 8.016.00.000 đồng.

- Địa điểm giao hàng: Bơm tại địa điểm quy định tại Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

- Thời gian tiến độ giao hàng: 06 tháng kể từ khi ký kết hợp đồng, khối lượng hàng giao hàng tháng tùy theo nhu cầu sản xuất thực tế của Bên mua.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25