Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG (SỐ: VT20240513-01)

Cập nhật: 03/06/2024 11:16:15 SA


V/v Cung cấp vỏ bao đựng xi măng

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói mua sắm “Cung cấp vỏ bao đựng xi măng” như sau:

- Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch, với tổng giá trị là 22.200.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, hai trăm triệu, bảy trăm nghìn đồng) chưa bao gồm thuế GTGT.

- Địa điểm giao hàng: Hàng được giao trên phương tiện của bên bán, tại kho của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch và tại các Công ty sản xuất xi măng khác thuộc các tỉnh miền Bắc của Việt Nam.

- Thời gian giao hàng: Kể từ khi hai bên ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2024.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo./.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25