Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Hiện nay, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu thuê dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng. 
- Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.3821092 (Số máy nội bộ 415), Fax: 0220.3821098.
- Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ ngày đăng tải thông báo này (ngày 04/6/2024) đến 14 giờ 00 phút ngày 12/6/2024
- Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 14 giờ 00 phút ngày 12/6/2024.
- Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): Trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25